Hoe de Buurtvereniging ”Saskia” is begonnen.

Buurtvereniging ”Saskia” is begonnen op initiatief van enkele bewoners de dato 20 november 1948 en was opgericht onder de naam Plan Zuid.

De volgende straten vielen hier onder:

Burgemeester Falkenaweg,
Mr. H. Binnertsmastraat,
Oude Molenweg,
Waling Dijkstrastraat,
E. Halbertsmastraat,
P. Panderstraat.

De secretaris was Dhr. G. Westra.
Het notulenboek werd gekocht voor de prijs van f 4.75 dat was voor die tijd veel geld. Op de eerste vergadering waren 21 personen aanwezig. De vergadering werd gehouden in Café de Koornbeurs Koornbeursweg de Dracht.

Bij acclamatie (algemene goedkeuring) werd de naam Plan Zuid vastgesteld.

Bestuursverkiezing:
Aan 21 personen werd een blanco briefje uitgedeeld, welke met 7 namen werden ingevuld. Deze namen waren:
Mevr. Verbeek, Mevr. Grafhorst, Dhr. K. Boersma, Dhr. G. Westra,
Dhr. J. de Boer, Dhr. H. Schippers en Dhr. H.W. de Bruin.

In 1988 is de naam Buurtvereniging “Saskia” ontstaan.
21 april 1988 is in de algemene vergadering besloten dat bij
Notaris de statuten vast te laten leggen van Buurtvereniging “Saskia”
De statuten zijn vastgelegd op 12 juli 1988 .