Een geslaagde Burendag en Fietstocht

Op 24 september burendag in samenwerking met het Oranjefonds en wijkcentrum de Kempenaer. Door aanpassingen op de veldjes aan de Jan Mankeslaan moesten we voor de Burendag op zoek naar een nieuwe plek.

Er werd contact gezocht met wijkcentrum de Kempenaer en er werd besloten deze activiteit gezamenlijk te organiseren. Er waren diverse spelletjes waar goed gebruik van werd gemaakt en er kon met hulp van een vrijwilligster of ouders een bijenhotel gemaakt worden, diverse kinderen zijn dan ook tevreden met een hotel naar huis gegaan.
En natuurlijk ontbrak ook het springkussen niet.

De Helischool uit Oldeberkoop was aanwezig met diverse helikopters die te bezichtigen waren in De Kempenaer en er werden diverse vliegdemonstraties gegeven.
De ouders konden genieten van een kopje koffie en voor de jeugd was er limonade en ijs, vooral dat laatste vond gretig aftrek. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde Burendag.